אריאל מליק

חדשות אנרגיה

אריאל מליק באתר פתח תקווה NEWS: נזקי השינוי האקלים בכלכלה

בכתבה שפורסמה באתר פתח תקווה NEWS מדבר אריאל מליק על המצב העולמי מבחינה אקלימית ועל מה ניתן לעשות מבחינה כלכלית על מנת לצמצמם את משבר האקלים שכבר החל לפגוע באנושותץ מליק אופטימי וסבור כי: " אני צופה שהאנושות תצליח לעבור את משבר האקלים בצורה טובה, ותהיה התעשתות של האנשים והממשלות בעולם לגבי חומרת האיום על החברה האנושית' ומשם יבואו פתרונות שיאפשרו לנהל ולצמצם את המשבר עד כמה שניתן, ותוך כדי גם לשמור את הכלכלה העולמית ולהשאירה חזקה ומתפקדת".

כתיבת תגובה

נגישות