אריאל מליק

חדשות אנרגיה

אריאל מליק על הטעויות שהמדינה עושה במעבר לאנרגיה סולארית

בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים החליטו לייצר לעצמם הכנסה פאסיבית באמצעות התקנת פאנלים סולאריים ומכירת החשמל שהם מפיקים לחברת חשמל. על פניו, מדובר בעסקה משתלמת ובטוחה, שהמדינה צריכה לעודד. עם זאת, לפי אריאל מליק, המדינה עושה כל טעות אפשרית: ראשית, חברת חשמל לא מצליחה להתמודד עם העליה בספקים, היות והתשתית שלה לא מתאימה לכמויות הללו. משום כך, היא מעכבת חיבור של שחקנים חדשים. שנית, הורדת התעריפים למחירי החשמל שקבעה רשות החשמל, בשיתוף עם עליית הריבית של השנה האחרונה והאינפלציה, שחקו מאוד את הרווחיות של הפרויקטים הללו. כל אלו מרחיקים את ישראל מהיעדים שלה להפחתת פליטות בשנים הקרובות.

כתיבת תגובה

נגישות