אריאל מליק

חדשות אנרגיה

שלוש מאות אלף טון פסולת יהפכו לאנרגיה ב-2016

לא פחות מ-350 מיליון דולרים יושקעו במתקן עתידי שיהפוך פסולת לאנרגיה בעיר קווניאנה אשר במערב אוסטרליה. לטענת המפתחים, החל משנת 2016 לא פחות מ-300,000 טון פסולת בשנה יהפכו באתר החדש – לאנרגיה חשמלית. פיטר דייסון, מנכ"ל המתקן החדש אף הודיע כי כאשר יפעל המתקן בשיא כוחו, יהיה בכוחו לייצר לא פחות מ-60 מגה וואט (60 מיליון וואט) בשנה.

מאת: אריאל מליק

עוד הוסיף דייסון כי בין 2006 ל-2007 ייצרה אוסטרליה 44 מיליון טונות של פסולת. חצי מתוכה מצאה את עצמה במזבלות ומטמנות אשפה. "מהמפעל הזה, מבקש להדגיש דייסון, שום דבר לא יילך למזבלות – הכל יהפוך לאנרגיה." זאת ועוד, על פי התוכנית, המתקן יוכל אף להנפיק קרוב ל-20,000 לבנים לבנייה מדי יום – הלבנים ייוצרו מתוצרי הלוואי של הפסולת. מדובר על מפעל ראשון מסוגו שיופעל באוסטרליה ואחד מ-370 מפעלים דומים (על בסיס מודל MARTIN GRATE) – בעולם כולו.

בשלב זה, נמצאים מנהלי המתקן המיועד במשא ומתן עם מכלול רחב של מועצות מקומיות באוסטרליה במטרה להבטיח אספקה עקבית של 150,000 טון פסולת בשנה בעלות של מאה ועשרה דולרים לטון. עם סיומו של שלב המשא ומתן צפוייה בנייתו של המתקן להתחיל בשלהי 2013 או לחלופין בראשיתה של שנת 2014 כך שיתחיל לפעול באופן סדיר בשנת 2015 ויעסיק 60 עובדים.

  • אריאל מליק – איש עסקים ויזם.
    משקיע בחברות אנרגיה וביוכימיה מתמחה בשוק ההון


כתיבת תגובה

נגישות